Wy helpe de wrâld groeit sûnt 1983

Swiere rekwisiten